skip to Main Content

Rioolreiniging

Door middel van periodieke rioolreiniging zorgen wij ervoor dat uw riool schoon wordt en de afvoercapaciteit op peil blijft.
Zo worden verstoppingen voorkomen en blijft uw riool in goede staat.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gebruikte reinigingstechnieken

Rioolreiniging door middel van spuitkoppen

Een riool kan door verschillende materialen vervuild zijn, meestal bestaat de vervuiling uit slib van door fecaliën en zand. Andere soorten veel voorkomende vervuiling wordt veroorzaakt door vet, cement, beton en kalk.
Elk soort vervuiling vraagt om andere aanpak. Hiertoe maken wij gebruik van verschillende spuitkoppen. Het vrijgekomen slib en zand dat door de spuitkop wordt meegenomen wordt door een aparte vacuümwagen uit het riool gezogen en afgevoerd naar een erkende vuilverwerker.

Reiniging straatkolken door middel van kolkenzuigers en vacuümwagens

Straatkolken zorgen ervoor dat regenwater snel afgevoerd kan worden zodat er geen wateroverlast ontstaat op wegen en parkeerterreinen. Een goede werking is dus van belang om overlast te voorkomen.
Behalve regenwater vangt een straatkolk ook al het vuil op dat door het regenwater word weggespoeld, het gaat hier dan voornamelijk om zand, bladeren en zwerfvuil.

Als een straatkolk niet op tijd wordt leeggemaakt hoopt het vuil zich op en blokkeert de overloop. Hierdoor wordt het regenwater niet meer afgevoerd en blijft het water bij hevige regenbuien op straat. Dit zorgt voor een hoop ongemak en ergernis. Met kolkenzuigers en vacuümwagens worden deze rioolobjecten gereinigd.

Reiniging gemalen en pompputten

Regelmatig onderhoud van een pompput verlengd de levensduur van de pompen en verminderd de op storingen. Storingen kunnen zorgen voor wateroverlast met alle gevolgen van dien. Slijtage van pompen ontstaat door zand en vuil, sommige delen zijn zo groot dat ze niet verpompt kunnen worden of de pomp beschadigen.
Onze combi-wagens zijn uitermate geschikt voor het reinigen van pompputten, niet alleen de put wordt leeggezogen maar ook de pomp en wanden worden schoongespoten. Natuurlijk worden ook de vlotters gereinigd en gecontroleerd.

Verwijderen wortelgroei in leidingen

Als er sprake is van wortelingroei in het riool kan deze door middel van een wortelfrees verwijderd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde roterende kettingfrees welke met behulp van hogedruk in het riool wordt gebracht.  Het water spuit achteruit waardoor de frees als een raket het riool ingaat. De voorkant van de frees is voorzien van een scherpe punt om door de wortelmassa te dringen, eenmaal in de wortelmassa zullen de snel roterende kettingen er voor zorgen dat de wortels uit het riool gefreesd zullen worden. Na afloop van het wortelfrezen inspecteren wij of de wortels ook daadwerkelijk verdwenen zijn.

Reiniging van vetafscheiders

Met name voor de horeca heeft Gebroeders van Vliet zich gespecialiseerd in het reinigen en schoonspuiten van vetputten.
Een te volle vetafscheider/vetvanger verliest immers zijn werking en zal uiteindelijk kunnen leiden tot verstoppingen van het riool. Vrijkomend vet wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Reiniging van persleidingen

Nabij het pompgemaal worden lanceerstukken in de persleiding aangebracht. Met behulp van onze hogedruk/vacuümwagens en speciale drukregelapparatuur worden met zogenaamde foampigs de leidingen onder de vereiste waterdruk gereinigd.

Duikers, zinkers en afwatering

Het is belangrijk dat duikers en zinkers goed worden schoongehouden zodat het water voldoende kan blijven doorstromen. Hierdoor blijft de waterkwaliteit op peil en wordt overlast van bijvoorbeeld stank voorkomen. Alles wat niet in dergelijke waterverbindingen thuishoort, moet worden verwijderd. Wij reinigen deze componenten met hogedruk- en vacuümwagens.

Overige activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van alle services & diensten die wij bieden.
Selecteer een categorie naar wens voor meer informatie.

RIOOLINSPECTIE
RIOOLONTSTOPPING
HUIDIGE PAGINA
RIOOLREPARATIE & RIOOLINSTALLATIE
Back To Top
×Close search
Zoeken