skip to Main Content

Rioolreparatie, renovatie en installatie

Door onze ervaring en het uitgebreide dienstenpakket op het gebied van rioolonderhoud heeft Gebroeders van Vliet een geheel eigen visie op de constructie van rioleringsstelsels ontwikkeld, waardoor er voor iedere situatie een passende oplossing is.

Op deze pagina vindt u informatie over rioolconstructies

Stappenplan en voorbereiding rioolrenovatie

Tijdens tv-inspecties blijkt vaak dat strengen riool wel goed zijn gedimensioneerd en een goed afschot hebben, maar dat de waterdichtheid of de stabiliteit te wensen overlaat. In deze gevallen kan gekozen worden voor een zogenaamde ‘relining’ van deze leidingen of van deelreparaties. Hedendaags wordt vervanging van de (hoofd) riolering voor een groot deel sleufloos uitgevoerd. Dit werkt vaak kostenbesparend, veroorzaakt minder overlast voor de omgeving en vergt een korte realisatie.

STAP 1

De eerste stap is een TV-rioolinspectie conform NEN 3399:2004

STAP 2

Toetsing van de verkregen inspectiegegevens aan NPR 3398 en/of Gemeentelijk Rioleringsplan

STAP 3

Opstellen van een maatregelenplan aan de hand van de inspectie in stap 1 en toetsing in stap 2

STAP 4

Uitvoering van maatregelenplan welke is voortgekomen uit
stap 1, 2 en 3

Rioolrenovatie en aanleg nieuwe riolering nader toegelicht

Kies een categorie voor meer informatie

Voor het renoveren van rioolleidingen komen twee soorten materiaal in aanmerking. Gekozen kan worden voor een liner van naaldvilt of glasvezel. Daarnaast kunnen verschillende soorten hars toegepast worden. Enerzijds gebaseerd op het soort afvalwater (temperatuur, aanwezigheid van zuren, basen en dergelijke) anderzijds de wijze van uitharden (licht- of warmte initiatoren). Dit bepaalt vervolgens de te hanteren uithardingstechniek. Voor de uitharding van de hars in de liner kan gebruik gemaakt worden van warm water, droge stoom of licht (UV). De bewoners kunnen gedurende de werkzaamheden probleemloos bij hun woning komen. Indien niet gewerkt wordt zijn geen machines c.q. obstakels in de straat aanwezig. Aan het einde van de werkdag worden alle materiaal en materieel afgevoerd.
Om de renovatie van het stelsel mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de begin- en eindput van de te renoveren rioolleiding toegankelijk zijn. Deze putten dienen een minimale inwendige afmeting van 800*800 mm te hebben. De putten dienen afgewerkt te zijn met een gietijzeren zwaar verkeer deksel (dagmaat 500 mm). Nadat de putten geopend zijn dienen de betreffende rioolleiding tijdelijk buiten gebruik gesteld te worden. Nadat de leiding buiten gebruik is gesteld kan begonnen worden met het onder hoge waterdruk reinigen van het riool. Al het aanwezige vuil wordt dan opgeschoond. Voor het verkrijgen van een optimaal resultaat bij het relinen, is het noodzakelijk om alle obstakels en oneffenheden te verwijderen. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met behulp van een robotfrees. Hierna dient de gehele rioolstreng nogmaals tot in de perfectie gereinigd te worden.
Als alle voorbereidende werkzaamheden gereed zijn kan begonnen worden met het uitvoeren van de rioolrenovatiewerkzaamheden. Voor het Verwijderen obstakels in de te renoveren leiding invoeren van de liner behoeven, zoals reeds besproken, geen delen van putten gesloopt te worden. De liner kan, ongeacht de diameter van de te renoveren rioolleiding, door het puthoofd gevoerd worden. Aansluitend worden alle in gebruik zijn de aansluitingen (inlaten) geopend en afgewerkt. Binnen een reguliere werkdag (á 8 uur) is een streng volledig gerenoveerd en zijn de inlaten weer geopend. Van de gerenoveerde strengen zal een opleveringsprotocol samengesteld worden. De gerenoveerde rioolstrengen dienen met behulp van een zelfrijdende camera geïnspecteerd te worden (opleveringsinspectie). Voorafgaand aan de inspectie zal de leiding nogmaals gereinigd worden.
Vervanging van een riolering komt vaak pas aan de orde wanneer regelmatig klachten worden geuit over verstoppingen, stank- of wateroverlast. Als de oorzaak niet direct duidelijk is wordt deze middels diverse onderzoeksmethodes achterhaald. Door haar grote ervaring alsmede het uitgebreide dienstenpakket op het gebied van rioolonderhoud heeft Gebroeders van Vliet een geheel eigen visie op de constructie van rioleringsstelsels ontwikkeld. Daarop wordt door steeds meer opdrachtgevers een beroep gedaan. Zowel bij de vervanging cq. installatie van binnenriolering als bij de aanleg van buitenriolering kan gekozen worden uit een veelheid van hoogwaardige materialen (o.a. PVC, PE, PP, gietijzer, beton en Loro-x). Ook bijkomende werkzaamheden als grondwerk, hak- en breekwerk, puinafvoer en bestratingen worden uitgevoerd.

Overige activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van alle services & diensten die wij bieden.
Selecteer een categorie naar wens voor meer informatie.

RIOOLINSPECTIE
RIOOLONTSTOPPING
RIOOLREINIGING
HUIDIGE PAGINA
Back To Top
×Close search
Zoeken