skip to Main Content

Certificering

Efficiëntie en veiligheid staat bij ons voorop!
Wij beheersen alle benodigde (werk)processen en streven naar een duurzame onderneming. Onafhankelijke partij Kiwa ziet hier op toe.

KIWA ISO9001

KIWA VCA

VIHB

CO-2 Bewust

Gebroeders van Vliet B.V.
en haar CO2 prestaties

Beleid

Al vele jaren voert Gebroeders Van Vliet een actief kwaliteits- & VGM-beleid.
Naast deze kwaliteits- en VGM-aspecten vormt het terugbrengen van onze CO2-uitstoot een steeds grotere rol binnen onze bedrijfsvoering.
Wij zoeken in onze bedrijfsvoering een goede balans tussen de zorg voor de maatschappij, het milieu en de continuïteit van de organisatie.
Klik hier voor het volledige KAM beleid van Gebr. van Vliet Riooltechniek.

Communicatieberichten

Communicatiebericht 1e helft 2018

Communicatiebericht januari 2019

Communicatiebericht
1e helft 2019

CO2 Footprint 2017

Gebroeders Van Vliet wil graag gecertificeerd zijn tegen de CO2-prestatieladder (zie SKAO.nl voor meer informatie over de CO2-prestatieladder) om de duurzaamheidsambities meer structuur te geven. Hiervoor berekenen wij 2 x per jaar onze CO2 footprint. Over 2017 hebben we de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (indirecte uitstoot).
De footprint berekening uit 2017 dient als basisjaar en is als volgt procentueel verdeeld:

CO2 reductiedoelstelling

Gebroeders Van Vliet heeft de volgende algemene CO2-reductiedoelstelling opgesteld

 • Vermindering uitstoot in 2018 5% ten opzichte van 2017, en in 2019 15% ten opzichte van 2018 (conform scope 1 en 2)

Om deze algemene doelstelling meer te specificeren heeft Gebroeders Van Vliet een drietal subdoelstellingen geformuleerd.
Deze doelstellingen betreffen:

 • Vermindering CO2-uitstoot in de komende twee jaar (tot eind 2019) van 10% van onze totale CO2-uitstoot van 2017 d.m.v. het verminderen/veranderen van het gebruik van elektriciteit.
 • Vermindering CO2-uitstoot in de komende twee jaar (tot eind 2019) van 9% van onze totale CO2-uitstoot van 2017 d.m.v. het verminderen/veranderen van al onze transport en vervoersbewegingen.
 • Vermindering CO2-uitstoot in de komende twee jaar (tot eind 2019) van 0,5% van onze totale CO2-uitstoot van 2017 d.m.v. het verminderen/veranderen van het verbruik van onze bedrijfsmiddelen

Bedrijfsbrede maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren heeft Gebroeders Van Vliet onder andere de volgende concrete maatregelen genomen

 • Dakisolatie
 • Introduceren van het “nieuwe rijden”
 • Bewustmaken en instrueren van onze eigen medewerkers
 • 50% van vrachtwagenwagenpark is euro V en maakt gebruik van AdBlue waardoor het brandstof verbruik met 10% wordt teruggebracht
 • Tankpassen van de vrachtwagen zijn op kenteken gezet zodat het verbruik per wagen structureel gemeten kan worden
 • Bij aanschaf van nieuw materieel, nieuwe bedrijfs- en vervoersmiddelen en computers, printers etc. wordt gelet op verbruik
 • Nieuwe energiezuinige koelkast aangeschaft

Bovendien zullen wij de komende periode onderzoek doen naar de volgende concrete maatregelen

 • Ledverlichting
 • Overstappen op “groene” electricteit
 • Zonnecollectoren
 • “Groen” gas
 • Bewegingssensoren
 • Buitenverlichting op zonnepanelen
 • Energie/ waterbesparende spuitkoppen
 • Minder water gebruiken bij reinigen riolering en hierdoor minder verbruik diesel

Conclusie

Op basis van de nieuwe gegevens zouden we kunnen concluderen dat de doelstelling van 20% vermindering van CO2 uitstoot, wanneer we de uitstoot van de eerste helft van 2018 doorberekenen voor geheel 2018, op deze manier makkelijk gehaald gaat worden. Echter deze conclusie is te voorbarig om te trekken. Onder andere vanwege het veranderende aanbod van werkzaamheden en de periode van meting. Om een zuiver beeld te krijgen van onze uitstoot zullen we de komende periode metingen blijven uitvoeren en deze verder specificeren. Daarnaast zal er een koppeling gemaakt dienen te worden tussen bijvoorbeeld omzet en uitstoot om de metingen zo zuiver mogelijk te houden. Om die reden blijven zowel de doelstellingen en als de hieronder voorgestelde maatregelen voor de komende periode gewoon van kracht.

Energie emissie, doelen, actieplan en participatie document 2017

Eigen bijdrage, ideeën vanuit medewerkers

Middels een instructies en in de toekomst met toolboxmeetings hebben/zullen wij de medewerkers enthousiast gemaakt om mee te denken over initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen.

Projecten met gunningsvoordeel door onze CO2 Prestatieladder

We gebruiken de certificering voor de CO2prestatieladder ook bij inschrijving voor aanbestedingsprojecten en nieuwe offertes richting opdrachtgever. Bij een aantal aanbestedingen met EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criteria, kunnen we extra punten verdiend met ons certificaat. Onze CO2 prestatieladder kan een aantoonbaar voordeel gegeven bij mogelijk nieuwe opdrachten. Daarnaast kunnen wij ons certificaat aan een aantal bestaande opdrachtgevers verstrekken. Die gebruiken het voor hun eigen CO2 doelen; als bewijs dat ze zakendoen met een gecertificeerde duurzame leverancier/onderaannemer.

Keten en sector initiatief

Gebroeders Van Vliet B.V. is aangesloten bij CO2 Neutraal. Hierbij wordt kennis en ervaring uitgewisseld over logistieke voordelen en CO2-reductie. Daarnaast heeft Gebroeders Van Vliet ook een eigen initiatief opgestart op het bedrijventerrein m.b.t. de gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen.

Plan van Aanpak | Eigen initiatief

Back To Top
×Close search
Zoeken